Det sker i byen
Der afholdes løbende arrangementer i byen for beboerne, hvoraf flere også er åbne for folk udenbys fra. Nedenfor følger en oversigt over kommende aktiviteter/arrangementer i byen. Oversigten opdateres løbende. 
Fællesspisninger i Fælleshuset
Der arrangeres fællesspisninger ca. en gang om måneden i tidsrummet 17.30-19.00 i Fælleshuset. Der fremlægges en kalender, hvor byens beboere kan melde sig til at lave mad. Der udsendes invitation via Sundstrup-gruppen på Facebook forud for hver fællesspisning. Tilmelding nødvendig. Husk eget bestik og glas! 
Muslingefestival maj 2023 
(arrangeres af Fjordklyngen) Den årlige muslingefestival med servering af lokale muslinger, levende musik, middag og dans m.m. 
Sensommerfest efterår 2023
Den årlige sensommerfest (”høstfest”) for alle byens borgere afholdes i Fælleshuset med spisning, samvær og fest. Invitation udsendes. Tilmelding nødvendig. 
Halloween-arrangement 
(arrangeres af børneklubben for byens børn)
Julearrangement ultimo november/primo december 2023
Juletræet tændes på torvet, hvorefter der er julehygge i Fælleshuset med æbleskiver, gløgg og saftevand, julesange og besøg af julemanden med gaver til børnene. Tilmelding ikke nødvendig. 
Fastelavn februar 2023 
(arrangeres af børneklubben for byens børn)
Hekseværksted 
(børneklubben arrangerer for byens børn)
Generalforsamling forår 2023
Invitationer udsendes. Tilmelding nødvendig. 
Affaldsindsamling forår 2023
Den årlige affaldsindsamling i og omkring byen. Borgerforeningen byder på morgenbrød før indsamlingen og pølser med brød efterfølgende. Foruden disse arrangementer afholdes der strikkecafe en gang om måneden i vinterhalvåret. Tilmelding nødvendig. 
Sankt Hans arrangement juni 2023
Afholdes i Fælleshuset med fællesspisning (man medbringer selv mad – grillen er tændt. Drikkevarer kan købes på stedet). Efter spisningen tændes bålet, og der afholdes en båltale og synges. Efterfølgende er der kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendig.